Planeta Kapetyn je v ohrožení a s ní možná i naše Země.

Návštěvníci z vesmíru se dostali s varovnou zprávou až k nám.

Na Zemi havarovala raketa s obyvateli planety Kapetyn, kteří jsou na útěku před zlým Marbusem. Pomoz jim svým pohybem opravit kosmickou loď, která je dostane zpátky domů a s kterou se jim podaří zlého Marbuse porazit.

Co se stalo?

Každou noc se mnoho očí na Zemi upíná k obloze a přemýšlí, zda existuje život i mimo naši planetu. Otázka zůstávala nezodpovězená až do dne, kdy na naší planetě havarovala vesmírná loď s návštěvníky z planety Kapetyn. I přes náročné přistání vyvázli mimozemšťané Elpo a Ingo bez zranění, a tak mohli vyprávět svůj příběh: “Žili jsme v klidu a míru na naší planetě Kapetyn, když náhle zničehonic přiletěla flotila knížete Marbuse s cílem ovládnout naši planetu a zotročit náš lid. Nám dvěma se podařilo utéct a chtěli jsme sehnat pro naši planetu pomoc. Marbusovi vojáci nás pronásledovali až k Jupiteru, kde se nám je podařilo setřást. Jenomže pak nám začalo docházet palivo a museli jsme nouzově přistát tady na Zemi. Potřebovali bychom teď vaši pomoc. Vaše technologie je bohužel málo vyspělá na to, aby mohla zastavit Marbuse, ale můžeme společnými silami opravit naši loď a získat tak další energii, kterou potřebujeme pro cestu za záchranou planety Kapetyn.”

 Po tomto strhujícím příběhu se sešlo vědecké sympozium, aby promyslelo další kroky.

  1. Zpráva vědeckého sympozia (PŘÍSNĚ TAJNÉ)

Přistání kapetynské delegace na planetě Zemi je pro lidstvo prvním setkáním s mimozemskou civilizací. Vzhledem k jejich napadení armádou knížete Marbuse je naší povinností pomoci jim v další cestě a zároveň zajistit, aby se Marbusova armáda nerozhodla zaútočit na Zemi. Z těchto důvodu jsme přesunuli naše odborníky společně s Kapetynci na Měsíc. Zde mají za úkol vybudovat základnu, která umožní jejich bezpečný odlet. 

Zajímavost je způsob získávání energie pro kapetynskou technologii. Za prvé: energii získávají z pohybu. Potřebujeme tedy, aby co největší množství lidí v tuto chvíli vedlo aktivní život a více sportovalo, abychom měli dost energie pro start jejich lodi. Za druhé: přenos energie je možný bezdrátově a stačí k němu běžný mobilní telefon. 

Obě tyto technologie by mohly být pro lidstvo v budoucnu užitečné a je proto nutné udělat další výzkum. Celá akce musí proběhnout rychle, maximálně do 14 dnů, aby se minimalizovala možnost Marbusova zásahu.

Prof. Thalius Rosenberg

  1. Po příletu na Měsíc začali Elpo, Ingo a velitel expedice Markus dávat dohromady plány na to, jak nejlépe odstartovat z Měsíce. S prvním nápadem přišel Ingo. Chtěl sestavit obrovský katapult, který by je vymrštil zpátky do vesmíru. A nebo aspoň obrovský prak. Markusovi z toho šla hlava kolem, ještě nikdy o takovém systému neslyšel a chtěl stavět stejnou odpalovací rampu, jaká je na Zemi. Elpo nakonec přesvědčil svého kamaráda, že když už jim pozemšťané pomáhají, tak by neměl vymýšlet blbosti a nechat Markuse vést stavbu tak, jak je zvyklý. Ingo tedy nakonec uznal, že na zábavu bude čas jindy a nechal Markuse, ať jim vysvětlí svůj plán.
  1. Stavba nepokračovala tak rychle, jak bylo původně v plánu. Kapitán Markus seděl s Elpem nad výkresy a společně přemýšleli, kde je problém. Materiál, který si na stavbu přivezli, se začal ztrácet, a proto výstavba vázla. Elpo se proto vydal na průzkum a pozoroval, jestli všichni dělají poctivě svoji práci. A pak si toho najednou všiml. Albert, jeden z dělníků, místo aby ostatním pomáhal, tak vzal bednu s nářadím a odcházel s ní pryč. Elpo se rozhodl ho sledovat. Netrvalo dlouho a Albert ho dovedl až ke své skrýši, kde byl i ostatní chybějící materiál. 

Po návratu si Alberta předvolal Markus a společně s Elpem ho vyslechli a dozvěděli se hroznou věc. Albert byl nastrčený špion od Marbuse, který měl za úkol sabotovat stavbu. Po výslechu byl Albert zatčen a o jeho dalším osudu se rozhodne až poté, co Elpo a Ingo v klidu odletí.

  1. Po vyhnání zvěda pokračovala stavba základny rychleji. Zvlášť, když nebylo potřeba velkých strojů, protože na Měsíci je všechno lehčí a tak i těžké součástky mohli nosit dělníci. Ingo chvíli pomáhal, ale pak ho znovu přepadla jeho představivost a začal se rozhlížet po volné měsíční krajině všude kolem. “K čemu vy vlastně ten Měsíc máte? Nic tu neroste, zvířata tu nežijí, v podstatě je tu jen kámen.” Markus chvíli poslouchal jeho lamentování a pak mu začal vysvětlovat, že Měsíc v noci odráží světlo a svítí nám na cestu. Kromě toho díky němu máme na moři příliv a odliv a spoustu dalších věcí. Inga i Elpa jeho vyprávění nadchlo a dohodli se, že hned jak se vrátí na Kapetyn, pořídí si také Měsíc, aby mohli sledovat příliv a odliv moře.
  1. Elpa probudilo ze snění o oceánu táhlé zavytí: “Vaúúúúúú.” Zmateně se zvedl ze své postele a probudil Inga. Vytí nepřestávalo a naši Kapetyncii se nemohli dobrat, co se stalo. Vydali se proto za velitelem Markusem, aby zjistili, o co se jedná. Markus chvíli přemýšlel a pak se koukl do kalendáře. “No jo, pánové, on je úplněk!” řekl Markus nakonec. Inga se tvářil stále nechápavě a tak Markus pokračoval: “ Na zemi teď vyjí všichni psi a vlci na Měsíc.”

Pro Elpa a Inga to byla další nepochopitelná věc, která se u nich neděje. Kapetyn nemá žádný měsíc a jejich domácí zvířata proto nic takového nedělají. Naštěstí úplněk trvá jenom jeden den a tak se mohli další noc v klidu vyspat. 

6. Když už se zdálo, že jsou všechny problémy zažehnány, přiběhla jedna z hlídek do základny s poplašnou zprávou: “Marbus je tady!” Všichni vyběhli ven, aby se přesvědčili na vlastní oči. Byla to pravda jenom napůl. Skutečně dorazila jedna nepřátelská loď, ale byla příliš malá, než aby v ní byl Marbus osobně. Jednalo se o plavidlo, kterému se podařilo Elpovi a Ingovi zmizet u Jupiteru. I jedna loď ale znamenala problém. V tuhle chvíli nemají naši hrdinové připravenou žádnou obranu. Vesmírný koráb se přiblížil až k základně a vyslal zprávu: “ Pokud přechováváte obyvatele planety Kapetyn, vydejte je, nebo se připravte na svůj konec!”

  1. Situace byla vážná a bylo na veliteli Markusovi, aby ji vyřešil. Ihned navázal komunikaci s blížící se lodí a odpověděl na jejich volání: “ Tady velitel měsíční expedice Markus. S kým mluvím?”

“Tady velitel lodi knížete Marbuse, kapitán Gobliz. Viděli jste kapetynskou loď? Podle našich posledních informací mířila vaším směrem.” ozvalo se z vysílačky.

Elpo a Ingo se rozklepali strachy. Nepřátelská loď o nich ví a teď je chytí. Velitel Markus však zachoval chladnou hlavu a odpověděl: “Ano, viděli jsme je proletět, jejich loď byla neovladatelná a řítila se směrem ke Slunci.” Následovalo ticho, při kterém všichni doufali, že kapitán Gobliz uvěří Markusově historce.

“Dobře, tak my letíme dál, ale běda vám, jestli jste lhali.”

Nepřátelské plavidlo opustilo Měsíc a všichni si vydechli úlevou. Než kapitán Gobliz zjistí, že byl oklamán, povede se Elpovi a Ingovi opustit Měsíc opačným směrem.

Závěr

Raketa byla připravena a už zbývalo se jen rozloučit. Markus i ostatní členové výpravy potřásli rukou Elpovi a Ingovi. Ti nastoupili do rakety a vyrazili na pokračování za výpravou na záchranu svojí planety.

Markus se díval za odlétající raketou a řekl: “Myslím, že jsme o nich neslyšeli naposledy.”

Stáhni si aplikaci a přispěj svým pohybem k záchraně Kapetynu!

inMotion placeholder phone mockup

APLIKACI NAJDEŠ NA GOOGLE PLAY,
APP STORE NEBO jí stahuj přímo tady

Nejlepší čtvrťáci a NEjlepší páťáci napříč všemi zapojenými školami MŮŽou VYHRÁT POUKAZ NA SPORTOVNÍ VÝBAVU v hodnotě

1. místo 2 500 Kč

2. místo 1 500 Kč

3. místo 500 Kč

Informace Pro rodiče

InMotion: Digital turned Dynamic for Children

InMotion app was carried out during the implementation phase of the project “InMotion: Digital turned Dynamic for Children” which was funded by Visegrad fund of the European Union (ID: 22110218) in the years 2021 – 2022. InMotion app seeks to counter childhood obesity by encouraging a physically active lifestyle. Also, the project educates about the responsible use of digital technologies to prevent sedentarism. InMotion blends online and offline elements, hereby using gamification to encourage children to do sports. InMotion wants to raise awareness across the Visegrad region about early health education. The results of the project covered in project product and event reports can be found here for inspiration for further similar project ideas.

 

InMotion: Pilot project in Hungary – Product report

InMotion: Pilot project in Poland – Product report

InMotion: Pilot project in Slovakia – Product report

InMotion: Demonstration 4 partners & 4 more sessions – Product report

InMotion goes V4: online strategic communication platform – Product report

InMotion:  Roundtable / Consultation – Event report

InMotion:  Rounding up the results – Event report