O nás

Unsplash skupinová fotka placeholder

O nás

Účelem nadačního fondu je všestranná podpora sportovních a osvětových činností, které se zaměřují na propojení pohybových aktivit a prevence výskytu sociálně patologického jednání s využitím digitálních technologií u dětí a mládeže. A protože každá myšlenka musí stát na pevných základech, tu naši podepírá pravidelný pohyb jako jedna z nejdůležitějších věcí pro správný rozvoj dětí a mládeže.

Naše mise a hodnoty

Naší vizí je přiblížit dětem krásu pohybu a třeba tím napomoci snížení výskytu dětské obezity na světě. Ale pokud už dnes přesvědčíme o tom, co děláme, byť jednoho člověka, může to mít dopad na nadcházející generace. A o té a pro tu je tu NextGen. 

Naše mise na tomto světě je nám jasná: sdružovat, co nejvíce propagovat a v ideálním případě chrlit a generovat projektové záměry a myšlenky, které jsou v souladu s naší vizí: myšlenky, které přiblíží nadcházející generaci krásu pohybu, dosahování naší vize a plnění naší mise pevně stojí na třech základních hodnotách.

Věříme v inovace.

Technologie se v dnešním světě rozvíjejí mnohem rychleji než my. U nás v NextGenu je vnímáme jako zlého pána, ale dobrého sluhu. Naší cestou je pokroku porozumět, naučit se jej využívat a nebát se ho. #Be-innovative

Věříme ve fair-play.

Vše, co děláme, děláme s rovnou páteří a dobrým pocitem. U nás v NextGenu se primárně zaměřujeme na to, aby nás cesta, po které kráčíme, bavila a měli jsme z ní radost. Raději uznáme pochybení nebo pohru, než abychom dosáhli triumfu neprávem. #Be-fair

Věříme v krásu jedinečnosti.

Kritické myšlení, to tzv. “outside the box” je to, co posouvá myšlenky dopředu. U nás v NextGenu se nikdo nemusí bát říct svůj názor nahlas nebo před ostatními skrývat, jak se cítí. Respektujeme se a posilujeme se v jedinečnosti navzájem. #Be-yourself