NAŠE PROJEKTY

BUNKR

Aktivity, které naše organizace provozuje, se soustředí v zázemí nově otevíraného Komunitně-sportovního centra s názvem “Bunkr”, které nabízí různé sportovní disciplíny a bojové sporty, ale i lekce otevřené veřejnosti (ZUMBA, BOLLYWOOD DANCE, BODY FORM, FIT DANCE).
Komunitně-sportovní centrum Bunkr je koncipováno na poskytování kvalitních a bezpečných volnočasových aktivit pro děti a mládež s přihlédnutím k věkové kategorii především do 15 let. Naším cílem je rozšířit nabídku volnočasových aktivit a dát tak dětem a mládeži příležitost trávit volný čas zdravě a aktivně, podpořit jejich fyzický a sociální vývoj a posílit jejich sebevědomí. Klikněte na obrázek a zjistěte víc!

ReCulture

ReCulture: nabourávání zažitých stereotypů a kulturních bariér prostřednctvím sportu Cílem projektu ReCulture je vytvořit nástroje, které jakékoli komunitě - ať už velké či malé - umožní do plných možností rozvíjet místní programy týkající se integrace vyloučených skupin. Díky tomuto projektu se náš personál může rozvíjet a vzdělávat tak, abychom mohli pracovat s nadcházející generací v souladu s našimi hodnotami a vizí. Vzdělávání v našem pojetí totiž funguje oběma směry, nikoliv jen zeshora dolů a rovněž ho chápeme jako neustálý proces: proto ReCulture, jehož cílem je integrace, která respektuje, vzdělává a spojuje různé sociální skupiny prostřednictvím sportovních programů.

inMotion

InMotion: Revoluční hra pro žáky základních škol propojující realitu a online svět. V dnešní době, v níž zažíváme rozmach moderních technologií, by měl být pro děti pravidelný pohyb samozřejmostí. Jsou to ale právě technologie, kvůli kterým ale často ve volném čase přecházíme od fyzické aktivity k pasivitě. Online prostředí se stalo nedílnou součástí nejen našich životů, ale i životů našich dětí. Náš projekt inMotion propojuje každodenní pohybové aktivity mimo školu ve volném čase s napínavou online hrou, která děti motivuje k dalšímu a dalšímu pohybu.

placeholder fotografie k sekci Projekty

VRAŤME DĚTEM POHYB

Počátky myšlenek, které stojí za fungováním Nadačního fondu, můžeme trasovat do roku 2016 k projektu Vraťme dětem pohyb, který podpořila Nadace O2 v rámci projektové sítě O2 SmartUp. Už v té době jsme začali vnímat pokles zájmu dětí o sportovní a pohybové aktivity a to nejen u dětí, které o pohyb mimo tělocvik nejevily zájem, ale také u dětí (sic!), které pravidelně navštěvovaly sportovní kroužky. V projektu “Vraťme dětem pohyb” jsme navštívili několik základních a středních škol za účelem zmapovat situaci a nabídnout dětem zábavnou formou sportovní alternativu k trávení volného času.

placeholder photobank

PRVNÍ PROSECKÝ SUPERHRDINA

V roce 2017 se nám v hlavách začala formovat představa, kterou jsme opět pod patronací programu O2 SmartUp představili širšímu okolí. Tato představa zahrnovala svět, ve kterém děti nadšeně pobíhají venku, s chutí se pohybují a sportují a mobilní telefony, tablety a iPady leží netknuté na jejich postelích. V rámci tvorby superhrdinů na vybrané základní škole jsme se snažili propojit v očích mládeže online a offline svět. Jak? S využitím tematických prvků typických pro virtuální realitu jsme začali dláždit cestu zatraktivnění skutečného pohybu dětí a probuzení jejich zájmu o sport. Představili jsme projekt “První prosecký superhrdina”, který se inspiroval prvky virtuální reality, která děti tak baví, a zasazoval je do skutečného světa, ve kterém děti nepohybují pouze prstem po obrazovce, ale celým svým tělem