NextGen logo barevné

PŘÍŠTÍM GENERACÍM

Naší vizí je přiblížit dětem krásu pohybu a třeba tím trochu napomoci snížení výskytu dětské obezity ve světě. Jsme realisté a víme, že svět se nedá změnit hned. Ale pokud už dnes přesvědčíme byť jen jednoho člověka o tom, že to, co děláme, má smysl, může to mít skutečný dopad na nadcházející generace. A o té a pro tu je tu NextGen.

O nextgen

Účelem nadačního fondu je všestranná podpora sportovních a osvětových činností, které se zaměřují na propojení pohybových aktivit a prevence výskytu sociálně patologického jednání s využitím digitálních technologií u dětí a mládeže. A protože každá myšlenka musí stát na pevných základech, tu naši podepírá pravidelný pohyb jako jedna z nejdůležitějších věcí pro správný rozvoj dětí a mládeže.

PŘEDSTAVUJEME VÁM...

BUNKR

Naše aktivity se soustředí v zázemí nově otevíraného centra “Bunkr” na Praze 9, které aktuálně nabízí různé lekce otevřené veřejnosti: ZUMBA, BOLLYWOOD DANCE, FIT DANCE, BODY FORM a další cvičení v rámci aktivního trávení volného času. 

Naším cílem je rozšířit nabídku volnočasových aktivit a dát tak rodinám, ale především dětem a mládeži příležitost trávit volný čas zdravě a aktivně, podpořit jejich fyzický a sociální vývoj a posílit jejich sebevědomí. Klikněte na tlačítko a vyberte si lekci!

naše cíle a hodnoty

Věříme v inovace.

Technologie se v dnešním světě rozvíjejí mnohem rychleji než my. U nás v NextGenu je vnímáme jako zlého pána, ale dobrého sluhu. Naší cestou je pokroku porozumět, naučit se jej využívat a nebát se ho. #Be-innovative

Věříme v krásu jedinečnosti.

Kritické myšlení, to tzv. “outside the box” je to, co posouvá myšlenky dopředu. U nás v NextGenu se nikdo nemusí bát říct svůj názor nahlas nebo před ostatními skrývat, jak se cítí. Respektujeme se a posilujeme se v jedinečnosti navzájem. #Be-yourself

Věříme ve fair-play.

Vše, co děláme, děláme s rovnou páteří a dobrým pocitem. U nás v NextGenu se primárně zaměřujeme na to, aby nás cesta, po které kráčíme, bavila a měli jsme z ní radost. Raději uznáme pochybení nebo pohru, než abychom dosáhli triumfu neprávem. #Be-fair

naše projekty

Vraťme dětem pohyb 2016
Počátky myšlenek, které stojí za fungováním Nadačního fondu, můžeme trasovat do roku 2016 k projektu Vraťme dětem pohyb, který podpořila Nadace O2 v rámci projektové sítě O2 SmartUp. Už v té době jsme začali vnímat pokles zájmu dětí o sportovní a pohybové aktivity a to nejen u dětí, které o pohyb mimo tělocvik nejevily zájem, ale také u dětí (sic!), které pravidelně navštěvovaly sportovní kroužky. V projektu “Vraťme dětem pohyb” jsme navštívili několik základních a středních škol za účelem zmapovat situaci a nabídnout dětem zábavnou formou sportovní alternativu k trávení volného času.
Více o projektu
První Prosecký Superhrdina 2017
V roce 2017 se nám v hlavách začala formovat představa, kterou jsme opět pod patronací programu O2 SmartUp představili širšímu okolí. Tato představa zahrnovala svět, ve kterém děti nadšeně pobíhají venku, s chutí se pohybují a sportují a mobilní telefony, tablety a iPady leží netknuté na jejich postelích. V rámci tvorby superhrdinů na vybrané základní škole jsme se snažili propojit v očích mládeže online a offline svět. Jak? S využitím tematických prvků typických pro virtuální realitu jsme začali dláždit cestu zatraktivnění skutečného pohybu dětí a probuzení jejich zájmu o sport. Představili jsme projekt “První prosecký superhrdina”, který se inspiroval prvky virtuální reality, která děti tak baví, a zasazoval je do skutečného světa, ve kterém děti nepohybují pouze prstem po obrazovce, ale celým svým tělem
Více o projektu
inMotion 2021
Pro rok 2021 připravujeme projekt pod názvem “inMotion”, který se zaměřuje na problém prevalence dětské obezity především ze zdravotního, psychologického a socioekonomického hlediska. Včasná prevence obezity u dětí a mládeže napomůže tomu, aby se děti vyhnuly nadcházejícím nákladům na zdravotní péči a sociální péči pro společnost. InMotion se také zaměřuje na vztah mezi dětskou obezitou a digitalizací. Vzhledem k neustálým trendům digitální gramotnosti předcházejícím knižní gramotnosti u dětí (Hopkins, Brookes a Green, 2013) a podceňovaným rizikům spojeným s předčasným užíváním digitálních zařízení (Covolo et al.2019), se inMotion se snaží adresovat tzv. “digitální závislost”, která vede k sedavému způsobu života. S ohledem na dopad technologií na všeobecný rozvoj osobnosti u dětí (UNICEF, 2017), se inMotion zaměřuje na popularizaci inovativních a poutavých produktů, které propojují fyzickou proaktivitu a vědomé využití digitálních technologií.
Více o projektu
Previous
Next